تصفح

Comune di
Assago
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي

الوثائق

19/02/2020 Refezione Scolastica Tariffe servizi scolastici a.s. 2020/2021
19/02/2020 Refezione Scolastica Comunicazione soglie Isee e tariffe 2020/2021
19/02/2020 Refezione Scolastica Comunicazione apertura iscrizioni alla refezione e servizi scolastici a.s. 2020/2021
19/09/2019 Pre/Post Orario Modulo disdetta servizi aggiuntivi e progetto mensa
19/09/2019 Refezione Scolastica Modulo iscrizione Progetto mensa in corso d' anno
03/05/2019 Refezione Scolastica Tariffe Servizi Scolastici a.s. 2019/2020
30/04/2019 Refezione Scolastica Regolamento Servizi Scolasrtici
 ​
الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى